1. Vispārējie tirdzniecības noteikumi
Šajā interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs Sandris Skaidrais (pk.180572-11294) no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz līgumu par internetveikalā www.viva.lv piedāvāto preču pasūtīšanu, apmaksu, piegādi, atgriešanu, atmaksu un atcelšanu, kā arī strīdu risināšanu.

2. Preču pasūtīšanas kārtība
2.1. Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot iegādājamo preču veidu un daudzumu.
2.2. Pircējs apzinās, ka mājas lapā esošajiem attēliem ir tikai ilustratīva nozīme, preces krāsa tajos var nedaudz atšķirties, attēlos var būt pamanāmi priekšmeti, kas nav līguma daļa.
2.3. Ja precei ir norādīts atlikušais skaits noliktavā, tas var nebūt precīzs.
2.3.1. Ja Pircējs pasūtījis UN apmaksājis preci, kas vairs nav pieejama, tad Pārdevēja pienākums ir vai nu palīdzēt izvēlēties līdzīgu, vai atmaksāt atpakaļ samaksāto summu 3 darba dienu laikā, tai skaitā piegādes izmaksas.
2.3.2. Ja Pircējs neizvēlas citu, aizvietojošu preci, pirkuma/pārdevuma līgums tiek anulēts.

3. Preču piegādes noteikumi un nosacījumi
Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, lietojot interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.
Pārdevējs nodrošina preču piegādi, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju.

4. Preču atgriešanas noteikumi
4.1. Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu var saņemt ŠEIT.

4.2. Pircēja pienākums ir 7 kalendāro dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces atdošanu/nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

4.3. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
4.3.1. pasūtītās preces lietojamas pārtikā;
4.3.2. pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
4.3.3. pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma.

4.4. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas un norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

5. Naudas atmaksas noteikumi
5.1. Pārdevējs apņemas atmaksāt naudu 4.1. punktā minētajā gadījumā 14 kalendāro dienu laikā pēc preces saņemšanas. Atmaksājama summa par preci, neiekļaujot tajā piegādes izmaksas, kas pārdošanas brīdī uzrādītas atsevišķi.
5.2. Pārdevējs apņemas atmaksāt naudu 2.3.2. punktā minētajā gadījumā 3 kalendāro dienu laikā pēc paziņojuma par līguma anulēšanu.

6. Pasūtījuma atcelšanas noteikumi
6.1. Pārdevējs var atcelt/anulēt līgumu 2.3. punktā minētajā gadījumā
6.2. Pārdevējs var atcelt/anulēt līgumu, ja Pircējs izvēlējies 3. punktā minēto apmaksas veidu ar bankas pārskaitījumu, izmantojot par pamatu Pārdevēja izrakstīto rēķinu, taču nav to apmaksājis 14 kalendāro dienu laikā.
6.3. Pircējs var atcelt/anulēt līgumu, kamēr tas nav uzsākts pildīt (tai skaitā, bet ne tikai – preces izgatavošana, piegādes pasūtīšana, nosūtīšana utml)

7. Strīdu risināšanas noteikumi
Strīdus puses apņemas vispirms atrisināt savstarpēji izdevīgas vienošanās ceļā. Ja tas neizdodas, tad saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.

8. Internetveikala kontaktinformācija
Juridiskā adrese: “Mazbērziņi”, Vecpiebalgas pag., Cēsu nov., LV-4122
E-pasts: viva@viva.lv
Tālrunis: 26274768